<- terug naar de vorige pagina

Geloofsovertuiging

Ik noem mijzelf een religieus mens en voel mijzelf het meest thuis bij de protestants-christelijke geloofsrichting. Dat heb ik van huis uit meegekregen, maar in de loop der jaren heb ik me er ook verder in verdiept, en ik heb ervaren dat dit het beste bij mij past. Natuurlijk zijn er veel meer religieuze richtingen, en het staat iedereen vrij om daarin zijn of haar plaats te zoeken. Als je een ander maar niet veroordeelt om die geloofsovertuiging.

Wat ik belangrijk vind, is dat een religieuze stroming uitgaat van een open en positieve levensopstelling, waarin centraal staat dat niemand leeft zonder fouten te maken. De doelstelling van het leven moet zijn: samen in harmonie leven. Je moet elkaar niet definitief afschrijven vanwege genomen beslissingen die misschien beter hadden gekund. Wij mensen zijn nu eenmaal niet perfect, en, om de Bijbel te citeren: alleen wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien.

Belangrijk is dat je in het leven je best doet om zaken goed te doen. Neem daarbij mee dat je een ander niet aandoet wat je zelf ook niet mee wil maken.

Als een ander iets gedaan heeft wat jou als mens negatief raakt, probeer je dan toch in hem of haar te verplaatsen en met een positieve levenshouding te blijven benaderen. Uiteraard is dit niet simpel, en het kan lang duren voordat je als mens zover kan zijn. Maar tracht een ander die jou pijn heeft gedaan te vergeven. Het leven is een zoektocht, waarin een ieder zijn eigen pad kiest en zijn eigen lessen moet leren. Probeer volgens de uitgangspunten van je geloof te leven, wees kritisch en sluit je ogen niet voor zaken die misschien niet passen in je geloofsbeleving.

De reden dat de protestantse geloofsrichting goed voelt voor mij, is dat de nadruk ligt op bezig zijn met je geloof, niet op de attendance in de kerk. Die vrijheid en focus op de inhoud spreken mij aan.

Ik tracht mijn geloof te ontwikkelen, en ik ga wel regelmatig naar kerkdiensten om daarin gestimuleerd te worden. Net als veel mensen zie ik ook niet altijd hoe ik een ander kan helpen, maar ik probeer het waar te nemen en behulpzaam te zijn.

Aan het eind van iedere dag probeer ik terug te kijken; ik ga dan na of mijn handelingen van die dag juist waren. Ik dank God voor de dag die ik heb mogen leven, en voor de positieve dingen die mij die dag zijn overkomen. Maar ik probeer ook kritisch naar mijzelf te zijn wanneer ik me naar anderen toe niet correct heb gedragen. Ik vraag aan mijzelf of ik bij negatieve dingen van de dag zelf verwijtbaar ben geweest; mocht dit zo zijn, dan neem ik mezelf voor om mogelijk verkeerd genomen beslissingen te herstellen.

Het huis waar ik mijn geloof belijd staat in Bergen (NH), de Ruïnekerk, waar ik geïnspireerd ben en nog steeds word door voorganger Engele Wijnsma.